Vairāk nekā 7 gadus mēs palīdzam risināt ūdens apgādes problēmas, izmantojot vismodernākās tehnoloģijas. Izvēloties un ieviešot kompānijas BASF produktus, mēs dodam ieguldījumu uzņēmumu stabilai attīstībai: no vienas puses, kompānijas saņem priekšrocības, samazinot izmaksas energoresursiem, apkopei, iekārtu remontam un nomaiņai, no otras puses – būtiski samazinās slodze uz ekoloģiju.

Ūdens sagatavošanas jomā mēs piedāvājam produktus trim galvenajiem virzieniem:

  • Ūdens ķīmiskās apstrādes sistēmas
  • Ķīmiskie reaģenti virszemes avotu dzeramā ūdens attīrīšanai
  • Ķīmiskie reaģenti rūpniecisko un saimniecisko un sadzīves notekūdeņu attīrīšanai