Vieta: Soļigorska, Baltkrievija

Piegādes priekšmets: sūknēšanas iekārta komplektā ar vadības sistēmu

Ražotājs: Flowserve B.V., Nīderlande

Pasūtītājs: OAO “Belaruskalij” (ОАО «Беларуськалий»)

2017.gadā mēs piedalījāmies kārtējā liela mēroga konkursā Baltkrievijas Republikā: sālsūdens ieplūšanas likvidēšana OAO “Belaruskalij” 2 RU raktuves horizonta -445m karjerā. Par piegādes priekšmetu kļuva specifika sūknēšanas iekārta sālsūdens izcelšanas stacijai.

Piegādes priekšmets un tā īpatnības

Lai nodrošinātu ražošanas ekoloģisku drošību, būvējot kalnrūpniecības un bagātināšanas kombinātus, tiek veidotas speciālas izlietoto cieto iežu, kā arī sālsūdeņu, kas veidojas sāļu ieguves procesā, glabātuves. Sakarā ar to, ka viens no raksturīgiem avārijas veidiem kālija raktuvēs ir pēkšņs ūdens vai sālsūdeņu izplūdums no pazemes ūdeni saturošiem horizontiem uz izstrādājām raktuvju platībām, īpaša uzmanība tiek veltīta sālsūdens krātuvju būvniecībai un šķidrumu pārsūknēšanas drošības nodrošināšanai no pazemes raktuvēm uz virszemi.

Mūsu projektā par atlases un piegādes priekšmetu kļuva sūknēšanas iekārta stacijai sālsūdens izsūknēšanai no 445 m dziļuma uz virszemē novietoto sālsūdens krātuvi. Šādu iekārtu specifiskumu nosaka smagie ekspluatācijas apstākļi: darbi notiek lielā dziļumā un augsta spiediena apstākļos.

Piegādātājs

Par iekārta piegādātāju šim projektam mēs izvēlējāmies kompāniju Flowserve, kura ir pasaules līderis sūknēšanas aprīkojuma izstrādes un ražošanas jomā. Mūsu izvēli noteica arī piegādātāja personāla profesionalitātes augstais līmenis specifiska pielietojuma aprīkojuma inženieringa jomā. Tādējādi mēs kā Amerikas korporācijas oficiālais tirdzniecības pārstāvis veiksmīgi piedalījāmies konkursā.

Projekta realizācija

Projekta realizācijas gaitā galveno uzmanību mēs vērsām uz inženieriju. Kopā ar kompāniju Flowserve mūsu speciālisti veica dziļu tehnisku izpēti, pateicoties kurai mums izdevās kļūt par konkursa uzvarētājiem. Rezultātā tika izvēlēti DMX sūkņi ar ražošanas jaudu 150 kubikmetru stundā. Veicot piegādi, no pasūtītāja puses radās papildu vēlmes par sūknēšanas agregātu automatizācijas un elektroapgādes sistēmu. Vajadzību analīzes un ilgstošu pārrunu rezultātā mums izdevās atrast aprīkojumu un vadības sistēmu, kas atbilst pasūtītāja prasībām attiecībā uz cenas – kvalitātes prasībām.

Rezultāts

Piegādes projekts Baltkrievijai mums kļuva patiesi unikāls. Tā gaitā mēs veicām neiedomājamu specifisku, sarežģītu un reizē ar to interesantu darbu inženierijas jomā. Pateicoties ciešajam kontaktam ar piegādātāju, mums izdevās iziet uz jaunu augstāku profesionālisma līmeni. Sūknēšanas aprīkojums noformējās kā atsevišķs kompānijas darbības virziens.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *