Produkti naftas un gāzes ieguvei

Izmantojot inovācijas ķīmijas un naftas ķīmijas jomā, mēs palīdzam Jums padarīt naftas un gāzes ieguves procesu efektīvāku un ekoloģijai draudzīgāku. Speciāli izstrādātās vielas palīdz paātrināt slāņu veiktspējas procesu, novērst tehniskās problēmas, kuras rodas, veicot operācijas ekspluatācijas urbumos, un aizsargāt iekārtas, būtiski samazinot tehniskās apkopes izmaksas.

Darbam ekspluatācijas urbumos var tikt izmantotas vairākas produktu grupas.

Līdzekļi, kas nodrošina nepārtrauktu plūsmas režīmu.

Basoflux™ līnijas reaģentu izmantošana palīdzēs gan novērst cauruļvadu aizsprostošanu ar parafīna nogulsnēm, gan arī plūstamību augstas viskozitātes jēlnaftai uz parafīna bāzes. Ja problēma ir neorganiskie sāļu nosēdumi, palīgā nāks Basoscale™ antiskalanti (lai novērstu nogulšņu rašanos) vai Basosolve™ sērijas produkti (seku neitralizēšanai). Savukārt Luvicap® gāzu hidrātu inhibitori nodrošinās stabilu un drošu ieguvi pat minimālas dozēšanas gadījumā, kļūstot par drošu alternatīvu glikola vai spirta iesūknēšanai.

Līdzekļi ūdens separācijai no naftas.

Ūdens separācijas problēma no naftas ir īpaši asa naftas ieguves gadījumā no jūras platformām, tomēr arī uz sauszemes deemulgatori var dot būtisku ieguldījumu ieguves procesa optimizācijā. Šobrīd īpaši visdažādākajām vajadzībām ir izstrādāti vairāk nekā 40 Basorol® bāzes deemulgatori, kuri pieder daudzām dažādām ķīmiskajām klasēm. Tie ideāli der ātrai ūdens izvadīšanai, lieliskai vispārējai apstrādei un sāļu atūdeņošanai /atdalīšanai.

Izmantojot flokulācijas (Alcomer® 216) un (vai) koagulācijas (Basomin™ SK un Alcomer® 7109) procesus, Jūs varēsiet atdalīt naftas atliekas no slāņūdens. Bet putu dzēsēji lieliski tiks galā ar putu veidošanos.

Līdzekļi iekārtu aizsardzībai.

Naftas un gāzes ieguve notiek iekārtām ekstremālos apstākļos. Korozija rada būtiski risku, kas izraisa papildu izdevumus iekārtu remontam un nomaiņai, tātad – izstrādes procesa palēnināšana. Korozijas inhibitori, kuri darbojas plašā korozijas vides spektrā, (Basocorr™) droši aizsargās iekārtu un cauruļvadu tērauda detaļas. Mēs piedāvājam arī veselu virkni produktu, kuri aizsargās ar mūsdienīgu efektīvu attīrīšanu, – tīrīšanas līdzekļus (piemēram, Basoclean™ organisko nogulšņu atdalīšanai). Biocīdi (piemēram, Protectol® и Myacide® līnijas) efektīvi tiks galā ar baktērijām, kuras reaģē ar sulfātiem. Bet ūdeņraža absorbētāji Basolon™  palīdzēs samazināt kapitālizmaksas, samazinās sērūdeņraža koncentrāciju ieguves laikā.

Mūsu speciālisti palīdzēs izvēlēties Jūsu kompānijas prasībām atbilstošus reaģentus un iekārtas, nodrošinās savlaicīgu piegādi, kā arī turpmāko atbalstu un servisa apkopi.