ORC tehnoloģija

Dažādu rūpniecisku procesu gaitā izdalās liels daudzums siltuma, kurš bieži vien tiek utilizēts dažāda tipa ūdens dzesēšanas torņos vai tiek izkliedēts atmosfērā.

Pastāvīgi pieaugošās organiskā kurināmā un elektroenerģijas cenas rūpniecības uzņēmumiem ir labs stimuls, lai izveidotu energotehnoloģiskus kompleksus elektroenerģijas ražošanai uzņēmumos, izmantojot otrreizējos energoresursus. Elektroenerģijas izstrādei mēs piedāvājam izmantot ORC iekārtas (elektroģenerējošas iekārtas, kuras par darba ķermeni izmanto organisko siltumnesēju).

Atkarībā no tehnoloģiskā procesa otrreizējie energoresursi var būt dažādās vidēs. Var izcelt:

 • dūmu gāzes (pēc gāzes turbīnām, iekšdedzes dzinējiem, dažādām krāsnīm);
 • gaiss;
 • karsto ūdeni;
 • tvaiku.

OER temperatūra var būt plašā vērtību diapazonā, no 300-400 °С līdz 80-90 °С. Bez temperatūras un tilpuma plūsmas vērtības svarīgi ir OER raksturojumi. OER daudzums ir atkarīgs no tehnoloģiskā procesa un tā norises laika.

ORC: kā tas darbojas?

ORC tehnoloģija sāka attīstīties un izplatīties salīdzinoši nesen, XX gadsimta 70-jos – 80-jos gados. Par galveno atšķirību no parastā Renkina cikla, kurš tika atklāts vēl gadsimta beigās, kļuva pāreja uz organiskā šķidruma ar augstu molekulāro masu kā darba ķermeņa izmantošanu. Cikla darbības princips ir ļoti vienkāršs: siltuma avots silda kontūru ar termisko eļļu, kura savukārt atdod siltumu darba šķidrumam. Organiskais šķidrums pirms iziešanas cauri ORC kontūram iztvaiko, liekot griezties turbīnai. Savukārt turbīna savienota ar elektroģeneratoru. Tikmēr organiskā šķidruma nostrādātais tvaiks tiek atdzesēts ar tīkla ūdeni, kondensējas un nonāk atpakaļ ķēdes sākumā, noslēdzot ciklu.

ORC: pielietošanas jomas

Organiskajam Renkina ciklam atkarībā no siltuma avota ir visdažādākās pielietojuma jomas. Tie var būt atkritumu siltums uzņēmumos, biomasa, ģeotermiskais siltums u.c. Princips paliek nemainīgs: siltuma pārpalikums cikla laikā pārvēršas elektroenerģijā un atlikušajā siltumā. Mūsu interešu galvenā sfēra: ORC izmantošana mini TEC-os, kā arī cikla izmantošana rūpniecības uzņēmumos, lai pārvērstu mazvērtīgo siltumu elektroenerģijā.

Organiskais Renkina cikls dod šādu aptuvenu efektivitātes sadalījumu:

elektroenerģija 14—15% + siltums 75% + zudumi ar aizplūstošajām gāzēm 8% + zudumi ciklā 2-3%

ORC: priekšrocības

 • augsts elektriskais KPD;
 • augsts turbīnas iekšējais relatīvais KPD (līdz 85%0;
 • neliels turbīnas mehāniskais spriegums zema apļveida ātruma rezultātā;
 • nav reduktora starp turbīnu un ģeneratoru;
 • nenotiek lāpstiņu erozija sakarā ar mitruma neesamību tvaika sprauslās;
 • vienkārši ieslēgt/izslēgt;
 • pastāvīga automātiska vadība;
 • nav nepieciešama operatora klātbūtne;
 • darbības beztroksnība;
 • liels regulēšanas diapazons: 10 – 100%;
 • augsts KPD mainīgos darba režīmos;
 • tehniskā apkope 3 – 5 stundas/nedēļā;
 • liels darba resurss.

Mēs piedāvājam

Sadarbību ar partnerkompānijām no Rietumeiropas, kā ar Baltkrievijas Republikas, kurām ir daudzu gadu pieredze energotehnoloģisko kompleksu izveidošanā, izmantojot ORC iekārtas, mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu kompleksu enerģētiski kompleksu būvniecības projektu realizācijas ietvaros.

Kopā ar mums Jūs varat atrast ORC risinājumus šādos diapazonos:

Mazas jaudas – 10 – 30 kW

Vidējas jaudas – 270 kW

Lielas jaudas – 600 – 2200 kW

Ir iespēja izgatavot nestandarta moduļus – līdz 10 MW

2015.g. mēs veiksmīgi pabeidzās pirmo projektu ar ORC iekārtas ieslēgšanu enerģētiskajā kompleksā, rekonstruējot katlu māju, kura darbojās uz vietējiem kurināmā veidiem (koksne). Partneri bija Turboden s.r.l. iekārtu piegādātāji, kā arī kā konsultanti – Baltkrievijas Nacionālā tehniskā universitāte. Uzstādītais ORC modulis: 14 CHP (1,4 MW elektroenerģijas). Sīkāka par projektu Jūs varat izlasīt  šeit.

Mūsu speciālisti izstrādās Jūsu uzņēmuma vajadzībām atbilstošu inženiertehnisko risinājumu, veiks aprīkojuma piegādi, pārraudzības montāžu un servisa apkopi.