Biogāzes kompleksi

Biogāze – pilnvērtīgs energonesējs, kuru izmanto visos gadījumos, kad tiek izmantota dabasgāze. 1 kub. m gāzes sadedzināšana mūsdienīgā koģenerācijas iekārtā dod iespēju iegūt apmēram 2 kW elektroenerģijas un 4 kW siltumenerģijas karstā ūdens veidā.

Sadarbību ar partnerkompānijām no Rietumeiropas, kā ar Baltkrievijas Republikas, kurām ir daudzu gadu pieredze biogāzes kompleksu izveidošanā, mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu kompleksu biogāzes projektu realizācijas ietvaros uzņēmumos:

 • atkritumu potenciāla primārā analīze;
 • biomasas izpēte par piemērotību biogāzes ražošanai;
 • biogāzes kompleksa principiālu tehnoloģisko risinājumu izstrāde;
 1. biogāzes kompleksa principiālas shēmas izvēle;
 2. galveno tehnoloģisko aprīkojuma izvēle;
 3. optimālas biogāzes izmantošanas shēmas izvēle;
 4. optimālas shēmas noteikšana biogāzes kompleksa elektroģenerācijas iekārtas pieslēgšanai ārējām komunikācijām;
 • biogāzes kompleksa būvniecības tehniskais un ekonomiskais pamatojums:
 1. kopējo projekta investīciju izmaksu novērtējums,
 2. investīciju efektivitātes novērtējums;
 3. projekta finansēšanas optimālās shēmas noteikšana;
 4. biogāzes kompleksa aprīkojuma piegāde, nodrošinot ar inženieringa dokumentāciju, kas ir pamats BR teritorijā licencēta projekta institūta būvniecības projekta izstrādei;
 5. biogāzes kompleksa pēcpārdošanas apkope un operatora konsultēšana.

Šāda pieeja projektu realizācijai jau sākotnējā posmā ļauj noteikt biogāzes kompleksa izveides lietderību, projekta vajadzībām nepieciešamā aprīkojuma sastāvu un racionālāk pamatot nepieciešamos izdevumus kompleksa izveidei.

Mūsu galvenie partneri biogāzes tehnoloģiju sfērā

–             — kompānija AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH (Austrija), kurai ir vairāk nekā 25 gadu pieredze bioenerģijas kompleksu izstrādē un piegādē dažādu veidu substrātu pārstrādei;

–             — kompānija Watrec Oy  (Somija), kura apmēram 8 gadus nodarbojas ar bioenerģijas kompleksu izstrādi un būvniecību un ir piedalījusies triju lielāko centralizēto kofermentācijas biogāzes kompleksu izveidošanā Somijā.

Atkarībā no pasūtītāja prasībām mēs esam gatavi piedāvāt dažādus tehnoloģiskā risinājuma variantus: no ekonomiskākajām līdz jaunākajām izstrādēm nozarē.