Atjaunojamā enerģija

Tradicionālie enerģija avoti, tādi kā nafta, gāze, akmeņogles, joprojām dominē pasaules enerģētikā. Tomēr izsīkstošo un aizvien dārgāko neatjaunojamo resursu kontekstā alternatīvā enerģētika iegūst aizvien lielāku aktualitāti un popularitāti. Viena no mūsu kompānijas svarīgākajām vērtībām ir slodzes samazināšana uz apkārtējo vidi – kā piesārņojuma ziņā, tā arī neatjaunojamo dabas resursu patēriņa ziņā. Mēs piedāvājam kompleksu risinājumu, pamatojoties uz šādām tehnoloģijām: